Do pobrania

 • Wniosek o pełne finansowanie ze środków projektów UJK płatnych publikacji współautorskich z autorami zatrudnionymi poza UJK
  pobierz
 • Analiza treści recenzji wniosków składanych do Narodowego Centrum Nauki w 2020 roku
  pobierz
 • Arkusz kalkulacyjny kosztów projektu badawczego (NCN, NCBR)
  pobierz
 • Umowa o dzieło z jednoczesnym przeniesieniem praw autorskich
  pobierz
 • Umowa o dzieło
  pobierz
 • Umowa zlecenia
  pobierz
 • Protokół z rozeznania rynku
  pobierz
 • Opis faktury
  zobacz
 • Dane do przelewu przedpłaty (konferencje/publikacje/inne)
  pobierz
 • Wniosek o zgłoszenie i rozliczenie konferencji naukowej
  pobierz
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.
  zobacz i pobierz
 • Protokół odbioru dzieła
  pobierz
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka