Adres strony Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach to ujk.edu.pl.
Prosimy o aktualizację swoich zakładek.

Dziękujemy.


The address of Jan Kochanowski University in Kielce is ujk.edu.pl.
Please update your links and bookmarks.

Thank you.